PŘÍPADOVÉ STUDIE

Menší rodinná firma podnikající v potravinářství

„I když majitel firmy chtěl řešit jen prodej výrobků, naše analýza odhalila nedostatky v řízení, které firmě nedovolovaly využít všechny příležitosti, které na našem trhu má.“

Obrátila se na nás menší rodinná firma zabývající se výrobou potravinářských produktů, jejíž působnost spadá především do Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Jedná se o menší rodinný podnik, který má okolo 50 zaměstnanců.

Klienta primárně zajímala prodejnost jeho výrobků na regionálním trhu s ohledem i na konkurenční prostředí.

Konkrétní zadání od klienta znělo: analýza srovnání konkurenčních výrobků a cen, identifikace portfolia výrobků dle jejich ziskovosti.

Při analýze dané problematiky jsme však narazili na problémy, na základě nichž majitel firmy svolil k provedení marketingového auditu a zhodnocení celkových procesů, které v podniku probíhaly.

Prvotní tvrzení majitele, že ekonomiku, organizaci i lidské zdroje mají ve firmě kvalitně vyřešeny, se ukázalo jako liché. I přesto, že majitel věnoval každé z klíčových sekcí podniku mnoho času, nemohl být zároveň ředitelem každého oddělení a vidět tak některé nedostatky, které analýza posléze odhalila.

Jako hlavní problémy firmy, jež brzdily i její další rozvoj, byly definovány: špatná identifikace zákazníků, kteří nebyli rozděleni do skupin podle dosahovaného obratu. Nebyl řešen Key Account management.

Po zjištění těchto problémů jsme klientovi nabídli možná řešení, jejichž podobu schválil. Mohli jsme tak do podniku zavést několik podstatných změn, které se během několika týdnů projevily jako velmi dobré a efektivní rozhodnutí.

Které změny jsme do firmy zavedli?

Primární zadání od klienta bylo vyřešeno prostřednictvím určení TOP výrobků, jimž je potřeba věnovat největší pozornost. Došlo k rozdělení výrobků podle jejich ziskovosti a obratu a vyřazení těch, které jsou již za zenitem prostřednictvím bostonské matrice.

Byl zaveden nový ekonomický systém, jenž poskytuje srozumitelnější výstupy pro řízení firmy. Instalovali jsme ekonomický systém Pohoda, v jeho nejvyšší dostupné verzi. To především kvůli přívětivému uživatelskému prostředí a rovněž kvůli tomu, že je tento program schopen pracovat i se systémem, jenž ve firmě už měli zavedený. Navíc došlo k propojení veškerých poboček firmy prostřednictvím cloudového rozhraní, což umožnilo, aby všechny pobočky pracovaly v rámci jednotného systému. Tím došlo k centralizaci dat, která mohou oprávnění uživatelé sdílet a mít tak komplexní přehled o dění ve firmě, všech zakázkách i pohybu zboží.

Jedním z dalších kritérií, proč byl zvolen právě tento systém, je i pravidelná aktualizace od dodavatele. Ta obsahuje legislativní změny, ale dochází i k zlepšení přenosů dat. Některé výstupy, jenž systém poskytuje, jsme navíc sami upravili na míru tak, aby vyhovovaly právě dané firmě. Složitější změny systému provedl programátor, kterého nám poskytl dodavatel systému. Tím jsme dosáhli co nejefektivnějšího využití tohoto programu.

Dále došlo k propojení skladů, prodejen i kanceláří pomocí on-line systému komunikace. Opět tak bylo posíleno centralizování dat a především rychlejší a snadnější transparentnost pohybu zboží i komunikace mezi jednotlivými odděleními.

Převzali jsme kompletní účetní i mzdovou agendu, jenž jsme si vzali plně na starost. S tím souvisela i nová pravidla odměňování zaměstnanců. Jednalo se především o změny systému odměn v takové podobě, aby především klíčoví zaměstnanci byli motivováni k lepším pracovním výsledkům.

Nově jsme zorganizovali prodej výrobků. Převzali jsme řízení obchodního oddělení, včetně dosazení nového obchodního ředitele. Se zefektivněním prodeje se dále pojilo vyhledání nových odbytišť a prodejních kanálů. Proto došlo i k zavedení podpory prodeje pro maloobchod a velkoobchod (především věrnostní programy).

Na straně zákazníka a z důvodu navázání lepších vztahů, bylo nově zřízeno call centrum.

Všechny tyto změny byly úspěšně naplněny a zavedeny do praxe, čímž se fungování firmy stabilizovalo a výrazně se zlepšila prognóza jejího dalšího vývoje.

Naše působení ve firmě však tímto okamžikem neskončilo, pro majitele firmy jsme stále k dispozici.

Žádný majitel si nechce přiznat, že právě jeho firma má problémy. Někdy je to ale právě to, co brzdí její rozvoj nejvíc. My vám pomůžeme nedostatky nejen odhalit, ale i efektivně vyřešit.

Máte otázku specifickou pro vaši firmu? Napište nám, abychom se s vámi mohli spojit

...a nebo nám můžete zavolat. Stačí vytočit číslo 515 535 600 a od 8:00 do 16:00 nás vždy zastihnete.

Kancelář:
Kociánka 8/10
612 00 Brno

Telefonické spojení:
vedení firmy: 515 535 604
obchodní oddělení: 515 535 600

E-mail:
info@mar-ekon.cz

MAR-EKON s.r.o.
Bosonohy 501E (sídlo firmy)
642 00 Brno

IČ: 269 59 887
DIČ: CZ 269 59 887

Zápis u KOS v Brně, oddíl C, vložka 48093

Na této stránce v rámci poskytování služeb využíváme cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies upravíte v nastavení svého prohlížeče.