ČLÁNKY

Potřebujete ve své firmě leadera?

Většině majitelů a ředitelů českých podniků pojem leadership bohužel příliš neříká. K čemu je takový leader dobrý a je potřeba ho ve firmě vůbec mít?

Leadership = vůdcovství

Možná si říkáte, nač mít ve firmě leadera, když máte řadu dobrých manažerů. Mezi těmito dvěma pojmy je však znatelný rozdíl. Leader dokáže totiž své kolegy i podřízené motivovat k lepším výsledkům, má jasné vize o budoucím směřování firmy, které díky němu vezmou za vlastní i ostatní zaměstnanci. Pro úspěšný chod a rozvoj firmy je tak velmi důležitý, protože kvalita vedení zaměstnanců se odráží i na celkové prosperitě.

Má pozitivní vliv i na obchodní partnery

Leader nehraje svou roli jen uvnitř firmy, ale působí i směrem ven. Tedy na obchodní partnery či klienty. Díky výborné komunikaci leadera se i zákazníci dokážou ztotožnit s jeho myšlenkami, lépe pak dojde k navázání důvěry a uzavření samotného obchodu.

Jak ho definovat?

Ne každý člověk má ideální vlastnosti k tomu, aby se stal leaderem. Takový jedinec by měl být houževnatý, loajální své firmě, schopný dotahovat svěřené úkoly do zdárného konce, ale především bravurně ovládat umění komunikace. Pro ostatní zaměstnance se stává vzorem, nastavuje laťku
a ostatní přejímají jeho chování.

Důležitá je osobnost

Většina dobrých leaderů se vyznačuje výrazným charismatem, schopností empatie s podřízenými, ale zároveň umí držet své emoce na uzdě. Do práce nepřenášejí problémy ze soukromého života. Takové chování totiž budí negace a odráží se i ve fungování týmu, který vedou. U leadera je důležitá i schopnost motivovat neverbálně, tedy svým vystupováním, ale dokonce i gesty, mimikou či intonací svého hlasu. To vše hraje až překvapivě velkou roli.

Nemusí to být ředitel či majitel

Důležitější než pozice ve firmě, je v tomto případě vnímání leadera zaměstnanci či kolegy. Nemusí se tak jednat o ředitele firmy či vysoce postaveného manažera, ale leaderem může být i řadový zaměstnanec, pokud působí v očích ostatních jako ikona, odborník a vzor. Zrod takového člověka může trvat roky. V některých případech se do této pozice za každou cenu staví majitelé či ředitelé firem. Je však otázkou, zda vždy mají potřebné vlastnosti. Přistupovat k zodpovězení této otázky je třeba nezaujatě a pokud možno objektivně.

Více kohoutů na jednom hřišti

Ve větší firmě se může objevit i více leaderů najednou. Pokud má na starost každý svůj tým, nebývá taková situace na škodu. Jestliže by ale oba měli pracovat na stejném úkolu, není to ideální situace. Zaměstnanci mohou být zmatení, protože neví, kdo tým opravdu řídí. Mezi leadery pak navíc vzniká napětí, jež může vést až ke konkurenčnímu boji.

Dejte si pozor na negativního vůdce

Leader však nemusí firmě vždy přinášet jen samá pozitiva. V některých případech je možné se setkat i s řekněme negativním leaderem. Tento člověk většinou sleduje nějaký svůj soukromý cíl na úkor prosperity podniku. Negativní leader pak vytváří jakousi firmu ve firmě, přetahuje klienty
a snaží se ovlivňovat v tomto směru i ostatní zaměstnance.

Máte pocit, že vám ve firmě leader chybí? Nebo byste se jím rádi sami stali?
Ukážeme vám, co v takové situaci dělat.

Máte otázku specifickou pro vaši firmu? Napište nám, abychom se s vámi mohli spojit

...a nebo nám můžete zavolat. Stačí vytočit číslo 515 535 600 a od 8:00 do 16:00 nás vždy zastihnete.

Kancelář:
Kociánka 8/10
612 00 Brno

Telefonické spojení:
vedení firmy: 515 535 604
obchodní oddělení: 515 535 600

E-mail:
info@mar-ekon.cz

MAR-EKON s.r.o.
Bosonohy 501E (sídlo firmy)
642 00 Brno

IČ: 269 59 887
DIČ: CZ 269 59 887

Zápis u KOS v Brně, oddíl C, vložka 48093

Na této stránce v rámci poskytování služeb využíváme cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies upravíte v nastavení svého prohlížeče.